Blue Impact

Toidu tootmisel on oluline osa globaalses soojenemises, eutrofeerumises ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemises.

Heimon Kala on keskkonnasõbraliku kalakasvatuse teerajaja. Ettevõte keskendub kalakasvatuse keskkonnajalajälje minimeerimisele, vähendades oma fosforiheidet Läänemere piirkonnas.

Heimon Kala kasutab Blue IMPACT kalasööta, mille on välja töötanud BioMar tihedas koostöös Heimon Kalaga. See on uuenduslik toode, mis aitab kaasa säästvale vesiviljelusele ja mille koostamisel on pööratud erilist tähelepanu selle keskkonnamõjule.

Selle tootega on Heimon Kala ja Biomar seadnud eesmärgiks minimeerida vesiviljeluse keskkonnamõju. Asjatundjate hinnangul on kalasööda koostisel arvestatav mõju kalakasvatuse keskkonnamõjule ja süsinikujalajäljele.

Heimon Kala vikerforell on tõeline tervisetoit ja selle süsinikujalajälg on väiksem kui lihal, kanal või isegi imporditud Norra lõhel.

Valige keskkonnasõbralikum alternatiiv!

BLUE IMPACTIST LÜHIDALT

Blue IMPACT on välja töötatud kooskõlas ÜRO säästva arengu eesmärkidega.

Blue IMPACT kalasööda fosforisisaldus on ligikaudu 15% madalam kui tavalistel kalasöötadel. Samuti võimaldab see vesiviljelusettevõtjatel suurendada oma kalatoodangut kuni 58% võrreldes tavasöötadega.

Need kaks tegurit koos vähendavad oluliselt ühe tonni toodetud kala kohta tekkivat fosforiheidet ja kahandavad kalatootmise keskkonnamõju.

Meie keskkonnasõbralikuma vikerforelli saate tuvastada pakendil oleva Blue IMPACT sümboli järgi.

To Top